IDEJU MĀJA

Vēstule Mārtiņam Freimanim

Sveiks, Mārtiņ!

Rakstam Tev uz debesīm.

Šodien Tu svinētu savu 40. dzimšanas dienu, bet, lai arī Tu vairs neesi starp mums, Tu vēl aizvien mājo cilvēku atmiņās un stāstos.

Atceroties Tavas bērnības takas, mēs – Aizputes novada jaunieši – izstaigājām vietas, kur vēl aizvien var pakavēties atmiņās par Tevi. Mēs sajutām Tavu klātbūtni uz Misiņkalna soliņiem, pie Tavām mājām, mēs centāmies saklausīt Jaunrades namā Tavas ģitāras skaņas. Dodoties tālāk, nedaudz uzkavējāmies pie slūžām, lai apskatītos, vai kādam dzīvnieciņam ir nepieciešama mūsu palīdzība, pabijām arī Tavā skolā, kur vēl aizvien ir Tava klase, kurā mācījies. Mēs iegriezāmies arī vecajā mūzikas skolā. Šī atmiņu, sajūtu stāsta noslēgumā gājām pāri Žīdu tiltam satikties ar Tevi pie lauztās sirds, kur līdz ar saulrieta stariem iededzām katrs pa svecītei, Tev no mums, jo dzimšanas dienā katram ir vajadzīgs siltums un gaismiņa.

Šajā dzimšanas dienā mēs Tev veltām Tavu iemīļoto tautasdziesmu “Pie Dieviņa gari galdi”, jo mēs nevarējām izvēlēties citu, šī dziesma bija ar Tevi ikvienā koncertā.

Mārtiņ, Tu dzīvo savās dziesmās un mūsu sirdīs.

Daudz laimes dzimšanas dienā!

Mēs Tevi mīlam!

 

Vēl,

Miks Ēvalds Kākliņš, Justs Ūdris, Zane Reine, Valda Krauze, Madara Ļaudama, Nadīna Rudzīte, Dana Biteniece, Mārtiņš Bahmanis un daudzi, jo daudzi citi.