IDEJU MĀJA

Par IDEJU MĀJU

Jauniešu IDEJU MĀJA ir vieta aktīvai līdzdalībai, ideju īstenošanai, dziesmu un skaņu ierakstīšanai, kā arī prasmju un iemaņu attīstīšanai.

IDEJU MĀJA

Izvirzītie darbības principi nosaka, ka IDEJU MĀJA ir

  • Droša un pieejama vide jauniešiem
  • Neformāla tikšanās vieta
  • Platforma jauniešu viedokļu paušanai un iniciatīvai
  • No atkarībām brīva vide

IDEJU MĀJU veido un vada jaunieši, tās darbības un aktivitāšu centrā ir jauniešu vajadzības. Pašiem jauniešiem ir iespēja noteikt ko un kā darīt, sniedzot iespēju izvēlēties aktivitātes, kuras patiešām interesē un šķiet aktuālas.

DSC_3246140515 copy

IDEJU MĀJAS aktivitātes

  • Neformālās izglītības programmas: mūzika, mediji, projektu rakstīšana, mākslas darbnīcas
  • Tematiskie pasākumi: filmu vakari, jauniešu izklaides pasākumi, citas jauniešu ierosinātas aktivitātes
  • Jauniešu līdzdalība dažādos pasākumos: Kafija ar politiķiem, pilsētas svētki, dažādi kultūras un sabiedriskie pasākumi, Aizputes novada tēla un atpazīstamības veicināšana

IDEJU MĀJAS darbības un projektu finansētāji