IDEJU MĀJA

Apmācības jauniešiem par brīvprātīgo darbu vietējā līmenī!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jauniešus no visas Latvijas piedalīties apmācībās jauniešiem par brīvprātīgo darbu vietējā līmenī!Apmācības notiks no 2017. gada 3. līdz  5.martam viesu namā „Rāmavas Depkina muiža”, Ķekavas novadā.

Apmācību mērķis:Veidot jauniešiem priekšstatu par savām iespējām un veicināt jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgā darba veikšanā vietējā līmenī, kā arī veidot izpratni par brīvprātīgo darbu kā iespēju mācīties, gūt darba pieredzi un sniegt ieguldījumu sabiedrības labā.

Pieteikšanās apmācībām līdz 17.februārim, aizpildot pieteikumu šeit –http://ejuz.lv/bdvietejalimeniRezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2017. gada 20. februārim.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz/no apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.
Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līga Siliņa, tālr.: 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv.

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA sadarbības partneris) Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv