IDEJU MĀJA

Eiropas Solidaritātes korpuss

Šonedēļ ar pasākumiem Briselē, Rīgā un citviet Eiropā tika uzsākta Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīva un atklāta tās interneta platforma.

 

Šajā interneta vietnē jauniešiem vecumā no 17 – 30 gadiem būs iespējams pieteikties visdažādākajām brīvprātīgā un profesionālā darba iespējām.  Tāpat Eiropas Komisija ir nākusi klajā arī ar virkni citu pasākumu, lai palielinātu jauniešu nodarbinātību, uzlabotu un modernizētu izglītību, vairāk ieguldītu jauniešu prasmēs, kā arī sniegtu labākas iespējas mācīties un studēt ārzemēs.

 

Eiropas Solidaritātes korpuss:

  • iniciatīva paredzēta jauniešiem vecumā no 17 – 30 gadiem;
  • iesaiste no 2 mēnešiem līdz gadam;
  • brīvprātīgā UN profesionālā (prakse, stažēšanās, apmaksāts darbs) darba iespējas;
  • dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību programmā.

 

Eiropas Komisijas mērķis ir šai iniciatīvai līdz 2020. gadam piesaistīt vismaz 100 000 jauniešus, kas izmantotu Eiropas Solidaritātes korpusa iespējas un strādātu kā brīvprātīgie un/ vai gūtu praktisku darba pieredzi un iemaņas.

 

Vairāk informācijas: https://europa.eu/youth/Solidarity_lv

 

Pielikums:

Publikacija_Eiropas_Solidaritates_korpuss