IDEJU MĀJA

Local Up Prize- balva mazpilsētu aktīvistiem

RĪKOJIES NEVIS REAĢĒ!
                                                                                                    Local Up Balva

 
Lai gan mazās pilsētiņās un ciemos bieži vien tiek realizētas interesantas un vērtīgas iniciatīvas, ir diezgan grūti atrast informāciju par tām. Local Up Balva vēlas darīt zināmus vietējos varoņus un viņu realizētos projektus plašākai sabiedrībai.

Kas ir Local Up Balva

Local Up Balva ir vietējo aktīvistu izdarītā apbalvošana un iedrošinājums turpināt iesākto darbu, dodot aktīvistiem jaunas prasmes un padarot viņu veikumu redzamu plašākā sabiedrībā.

Local Up Balva tiks pasniegta trīs kategorijās:

1. Labākā integrācijas iniciatīva
2. Labākā kultūras iniciatīva
3. Labākā sociālā biznesa iniciatīva

Konkursā var piedalīties individuālas personas, neformālas grupas un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas mazās Latvijas, Ukrainas vai Polijas pilsētās un kas 2016. gada laikā realizēja projektus vai pasākumus, kas pozitīvi ietekmēja vietējos iedzīvotājus šajā pilsētā vai ciemā.

Kāpēc šī balva tiek rīkota

Local Up Balvas mērķis ir padarīt vietējās kopienas spēcīgākas un iedrošināt tās veidot savas vietas nākotni. Mēs ticam, ka, fokējoties uz attiecībām starp vietējiem iedzīvotājiem un viņu iedrošināšana veidot kvalitatīvu sociālu, kultūras un biznesa vidi, ir veids kā attīstīt sociālo aktīvismu.

Kāpēc Tev būtu jāpiesakās un ko Tu vari gūt

Balva ir ekspertu vadītu meistarklašu pakete, kas tiks rūpīgi pielāgota uzvarētāju vajadzībām. Meistarklasēs eksperti centīsies apskatīt jautājumus, kas varētu būt lietderīgi uzvarētājiem, un palīdzēs uzvarētājiem vēl vairāk attīstīt viņu projektus un prasmes. Meistarklases tiks rīkotas uzvarētāju valstīs 2017. gada pavasarī.

Meistarklašu tēmas būs:
• Biznesa attīstība, biznesa modeļi un inovācija
• Dizaina pieeja jaunu risinājumu meklēšanā
• Mājaslapu veidošana un digitālā klātbūtne
• Projektu vadīšana un sadarbības partneri
Meklējam
Ja Tu pazīsti kādu, kura veikumam ir jātiek pamanītam – lūdzu, pastāsti par Local Up Balvu!

www.localup.eu

Piesakies balvai līdz 2017. gada 31. janvārim!