IDEJU MĀJA

Aicina pieteikties jauniešus dalībai Eiropas padomes kongresā Strasbūrā

Eiropas padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress (turpmāk – Kongress) aicina jauniešus pieteikt savu dalību divās Kongresa plenārsēdēs, kas norisināsies 2017.gada 26.-30.martā un 16.-20.oktobrī, Strasbūrā.

Dalībai Kongresa birojs izvēlēsies pa vienam jaunietim no katras Kongresa dalībvalsts. Izvēlēto jauniešu uzdevums būs aktīvi piedalīties divās Kongresa plenārsēdēs, kā arī atgriežoties mājās, ieviest projektu Kongresa iniciatīvas “Atjaunojošā politika” ietvaros.

Prasības pretendentiem:

– būt atvērtiem, apņēmīgiem un motivētiem veidot un stiprināt dialogu ar vēlētiem pārstāvjiem vietējā līmenī;

– jābūt 16-30 gadu vecumā;

– jāpārstāv jaunatnes padome vai parlaments, vai pašvaldības dome, vai jauniešu NVO, vai jauniešu vadīta organizācija, vai darbam jābūt saistītam ar jauniešu lietām;

– interese aktīvi piedalīties politikas veidošanā vietējā līmenī;

– jāspēj brīvi runāt angļu valodā (tomēr sēžu laikā iespējams runāt kādā no oficiālajām darba valodām, kurām tiek nodrošināta tulkošana – angļu, franču, vācu, itāļu, krievu, turku).

Interesentiem sava dalība jāpiesaka līdz š.g. 29.decembrim, iesniedzot aizpildītu pieteikuma formu.  Pretendentiem jāiesniedz arī īss video (ne ilgāks par 30 sek.), piemēram, izmantojot YouTube. Saite uz video nosūtāma kopā ar pieteikuma anketu uz e-pastu congress.youth@coe.int 

Jauniešu ceļa un uzturēšanās izdevumus segs Kongress.

Sīkāka informācija un pieteikuma forma pieteikumā.

Informāciju sagatavoja Zane Začeva, LPS jaunatnes lietu speciāliste.

Pievienotie faili:

Pieteikums dalībai kongresā