IDEJU MĀJA

Strukturētais dialogs Aizputē

9.janvārī Aizputes jauniešu IDEJU MĀJĀ norisinājās Kafija ar Politiķiem, kura tika organizēta Strukturētā dialoga ietvaros.
Šogad apskatītās tēmas bija: 
1.KAS BŪTU JĀDARA VISOS IZGLĪTĪBAS VEIDOS, LAI VEICINĀTU POLITISKO LĪDZDALĪBU?
2.KAS BŪTU JĀDARA, LAI VEICINĀTU UZTICĪBU UN SAPRATNI STARP JAUNIEŠIEM UN LĒMUMU PIEŅĒMĒJIEM, KĀ ARĪ UZLABOTU ABU IESAISTĪTO PUŠU SAVSTARPĒJĀS SADARBĪBAS KVALITĀTI?
3.KAS BŪTU JĀDARA, LAI JAUNIEŠI UN JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJAS KOPĀ AR LĒMUMU PIEŅĒMĒJIEM PILNVĒRTĪGI IESAISTĪTOS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESOS?
4.KĀ DARBS AR JAUNATNI VAR VEICINĀT JAUNIEŠU POLITISKO LĪDZDALĪBU?
5.KĀ JAUNIEŠUS AR ATŠĶIRĪGĀM PIEREDZĒM UN ZINĀŠANĀM VAJADZĒTU INFORMĒT, IEDROŠINĀT UN MOTIVĒT IESAISTĪTIES POLITISKOS UN DEMOKRĀTISKOS  PROCESOS, UN KĀ JAUNĀS UN ALTERNATĪVĀS TEHNOLOĢIJAS UN RĪKI VAR TIKT IZMANTOTAS ŠIEM PROCESIEM?
Bildes no pasākuma pieejamas šeit.
Viedokļu apkopojums par pasākumu pieejams šeit.