IDEJU MĀJA

Vizualizācija IDEJU MĀJAS 2.stāva rekonstrukcijai

 

 

 

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas : “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

 

lejupielāde (1) IM LOGO NEXTyouth-logo_zals lejupielāde