IDEJU MĀJA

5.februārī norisināsies “Kafija ar politiķiem”

5.februārī, plkst.14.00-16.00, sadarbībā ar Strukturēto Dialogu, IDEJU MĀJĀ tiek rīkota  “Kafija ar politiķiem”.

RUNĀSIM PAR:
1. Izglītība nodarbinātības kontekstā, profesionālā izglītība, kursi
un prakses iespējas
2. Darbavietas – cik daudz un kādas darbavietas ir jauniešiem, kā
to skaitu vairot un kā veicināt jauniešiem draudzīgus uzņēmējus
3. Jauniešu sociālā un ekonomiskā iekļaušana – kā stimulēt un
atbalstīt jauniešus iesaistīties darba tirgū Latvijā, vai esošie
atbalsta mehānismi ir veiksmīgi, kā tos pilnveidot
4. Jauniešu uzņēmējdarbība – kā veicināt jauniešu
uzņēmējdarbību, kas jauniešiem pietrūkst, lai kļūtu par
uzņēmējiem, sociālā uzņēmējdarbība jauniešu vidū

 

Būs tēja, būs cepumi, būs konstruktīvas diskusijas un interesanti apspriežami temati!