IDEJU MĀJA

Apmācības “100% Youth City”

IDEJU MĀJAS vadītāja Ance Tīmane no 11. novembra līdz 17. novembrim apmeklēja Erasmus + apmācības “100% Youth City – Cross sectorial Reforms on Local Level Youth Policy, Methodology from 100% Youth City – Quality label for Youth Friendly Cities” Brāgā, Portogālē.

Apmācībās tika stāstīts par “100% Youth City” metodi ko iespējams pielietot pašvaldībās, lai radītu jauniešiem darudzīgākas pilsētas un ciemus, kā arī dalībnieki tika iepazīstināti ar metodēm un veidiem kā sadarbojoties  starp dažādām iestādēm, institūcijām un organizācijām, veidojot sadarbības sistēmu, ir iespējams radīt jauniešiem draudzīgas pilsētas.

“Šīs apmācības nostiprināja pārliecību par to, ka ir jāsadarbojas, jāatrod kopsaucējs un visām pusēm ir jābūt ieinteresētām darīt visu, kas iespējams, lai veidotu jauniešiem draudzīgu vietu un vidi kur dzīvot un atgriezties. Vietu, kurā viņiem gribas ieguldīt un kurā viņi jūtas labi ilgtermiņā. Vietu kurā cilvēki apvienojas, lai visiem sabiedrības locekļiem tiktu radīta draudzīgāka vide. ”

 

Mācības “100% Youth City – Cross sectorial Reforms on Local Level Youth Policy, Methodology from 100% Youth City – Quality label for Youth Friendly Cities” tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.