IDEJU MĀJA

Aizputes novada jauniešu iniciatīvu konkurss

Aizputes novada dome sadarbībā ar Švercenbahas pašvaldību un Aizputes novada jauniešu “IDEJU MĀJU” izludina “Jauniešu iniciatīvu konkursu”.
 
Projekta mērķis: Sniedzot finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicināt Aizputes novada jauniešu iniciatīvu, piederības sajūtu, līdzdalību sabiedriskos procesos, un pasākumu pieejamību jauniešiem Aizputes novadā.
Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2018. gada 3. maija līdz 2018. gada 6. jūlijam.
Sīkāka informācija: zvanot pa tālruni 26670756, vai rakstot uz e-pastu info@idejumaja.lv, vai vēršoties personīgi Aizputes novada jauniešu “IDEJU MĀJĀ”, Katoļu ielā 5, Aizputē.

Ance Tīmane
Aizputes novada jauniešu “IDEJU MĀJAS” vadītāja
Mob.: 26670756