IDEJU MĀJA

Darbnīca: Audio valoda medijos

DARBNĪCA AIZPUTĒ AR KĀRLI DAGILI

Pieteikšanās līdz 29. novembrim (jauniešiem 14-19 gadi):ej.uz/darbnicaaizpute2017

Radošajā darbnīcā “Audio valoda medijos” Pieci.lv izveidotājs un mediju pētnieks Kārlis Dagilis sniegs ieskatu skaņas uztvere pasaulē un ar praktiskiem uzdevumiem ļaus ikvienam iepazīt labas audio valodas veidošanas tehnikas.

Grāmatu lasīšana prasa lielu uztveres koncentrēšanu un aktīvu piedalīšos, lai iztēlotos telpu, tēlus un darbības. Skatoties filmas, uztveres piepūle jāizmanto maz, bet iztēle nav jālieto vispār, jo visas darbības ir parādītas priekšā.
Starp drukātu tekstu un video materiālu atrodama arī skaņa, kura kā satura nesējs visbiežāk dzirdams radio. Arī šo saturu uztvert ir grūtāk, jo uzmanību novērš apkārt notiekošais un redzamais. Tādēļ labam audio materiālam jāprot pievērst un noturēt klausītāja uzmanību.
Kā darbojas audio valoda un kādi paņēmieni nepieciešami, lai vēstījums reklāmā, žurnālistikā vai kur citur lietotājiem būtu viegli saprotams un uztverams?

LAIKI (dalībniekam jāapmeklē abas dienas)
2.12. no 12:00 līdz 18:00
3.12. no 10:00 līdz 18:00