IDEJU MĀJA

Meklējam brīvprātīgās darba rokas

Tā kā augusts ir ļoti darbīgs mēnesis meklējam izpalīdzīgas darba rokas, kas varētu iesaistīties A festivāla un pilsētas svētku aktivitāšu organizēšanā, sponsoru piesaistē, darbā ar sociālajiem medijiem un cilvēku informēšanā pasākuma dienā.

Atnāc ceturtdien 17:30 uz IDEJU MĀJU.

P.S. Ja nevari tik, bet Tevi interesē iesaistīties, DOD ZIŅU.