IDEJU MĀJA

Piedzīvo Nakti PIilī

Kazdangas tūrisma informācijas punkts sadarbībā ar IDEJU MĀJU rīko pasākumu “Piedzīvo nakti pilī”.

Pasākuma galvenais moto ir “Beidz čīkstēt, sāc darīt”, jeb kā spert pirmo soli un no runām pāriet pie rīcības.

Īpašie viesi: Radio un televīzijas seja Baiba Sipeniece- Gavare un FK Liepāja trenera asistents Mareks Zuntners.

Pasākuma dalībnieki: Aizputes novada jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem.**

Pieteikšanās: Pasākuma dalībniekiem jāpiesakās līdz 25.maijam. Kazdangas tūrisma informācijas punktā pie vadītājas Māras Tīmanes tel.: 29103813 vai IDEJU MĀJĀ pie vadītājas Ances Tīmanes tel.: 26670756. Lai saņemtu organizatoru atļauju piedalīties pasākumā, jāatnes vai jāiesūta kazdanga.tic@inbox.lv, ance@idejumaja.lv uzrakstīta vai uzzīmēta ideja par to, ko gribētos uzlabot Kazdangā, Kazdangas parkā vai Aizputes novadā.

Pasākuma mērķis: Iepazīt un saliedēt Aizputes novada jauniešus, izzināt viņu vēlmes un vajadzības, pasākuma laikā uzzināt jauniešu viedokli par vietām kurā tie dzīvo, ko šajā vietā vajadzētu uzlabot.

 
** Jauniešiem kuri ir jaunāki par 18 gadiem jāiesniedz pilnvara no vecākiem. Atrodama: http://www.kazdangaspils.com/p/konkursi.html